CASTELOMEGA DESENVOLUPA EL DISPOSITIU PORTABLE OTO200

L’oficina tècnica de CastelOmega a Barcelona ha desenvolupat l’OT0200, un dispositiu portable que proporciona informació de l’estat de la seqüència de canvi d’eina per als electrohusillos d’alta freqüència PERON SPEED PS-TC.

L’OT0200 mostra indicacions visuals senzilles i clares que revelen la posició aconseguida pel tirant durant la successió de moviments d’amarrament i expulsió de la interfície de l’eina, que fa que el tirant assumeixi tres posicions ben definides, mesures mitjançant tres sensors inductius. D’aquesta manera, l’usuari pot comprovar fàcilment la seqüència de canvi d’eina fins i tot des de la distància, gràcies als seus testimonis LED multicolor, així com ajustar els sensors amb una alta fiabilitat.

L’OT0200 és un comprovador compacte i senzill d’utilitzar, dissenyat per a treballar connectat directament a l’electrohusillo mitjançant la seva interfície personalitzada, adaptada als motors PERON SPEED PS-TC. Així mateix, soluciona el problema de l’alimentació externa mitjançant l’ús d’una bateria d’ions de liti, recarregable mitjançant MicroUSB, que garanteix que les comprovacions es puguin efectuar en un entorn buidat i lliure de tots aquells cables no essencials.

Recentment s’ha acabat reeixidament el període de proves per a sotmetre a l’OT0200 a tota mena d’exigències tècniques pràctiques.