PERSONAL DE CASTELOMEGA EN FORMACIÓ DE PRL

L’aposta decidida de CastelOmega per la qualitat, la seguretat i la innovació, passa sense cap dubte per la constant formació dels nostres professionals.

En aquests dies s’ha impartit una formació de prevenció de riscos en :

  • Maneig de plataformes elevadores
  • Maneig de punt de grua
  • Risc en altura

La seguretat en el lloc de treball, és un element bàsic per a garantir el correcte desenvolupament de les funcions de cada professional.

CastelOmega és molt conscient de la necessitat de potenciar un entorn de treball òptim per a aconseguir els objectius d’excel·lència de la companyia.

 #formació #seguretat #PRL #qualitat #innovació #Team