RETROFIT

CastelOmega realitza retrofit de maquinària industrial, des de la mecànica de la màquina a l’electrònica. Realitzem un estudi específic de cada màquina, utilitzant els millors equips i materials per a cada projecte.

El retrofit de màquines industrials, consisteix en l’actualització de maquinària obsoleta. Aquestes actualitzacions solen estar motivades, en la majoria dels casos, per l’obsolescència dels recanvis i en menor mesura per la necessitat d’afegir noves opcions a les màquines o fer-les compatibles amb nous mòduls en una línia de producció.

Els elevats costos de maquinària nova fan que cada vegada més plantes de producció es plantegin, una vegada acabat el període d’amortització de les seves màquines, el retrofit de les mateixes afegint majors prestacions, noves aplicacions i millors sistemes de seguretat adaptant-les a les noves normatives.