Aprovació del convertidor de freqüència SD4S de SIEB & MEYER