CastelOmega, en la seva última auditoria anual, ha obtingut la certificació ISO 14001: 2015, que l’acredita l’ús de sistemes de gestió ambiental adequats i posa de manifest el compromís de l’empresa amb la sostenibilitat mediambiental. A la vegada, Siemens ens segueix acreditant com a taller oficial de reparació de servomotors amb la recent renovació del certificat com Service Delivery Partner.