Servei de revisió de servomotors

Verificació del conjunt, diagnòstic previ amb presa de dades en fitxa tècnica, desmuntatge complet.

Motors de corrent contínua
 • Neteja, reaïllament, assecat de l’induit, tornejat i fressat del col·lector.
 • Control del bobinat de l’induit en surge-test.
 • Canvi de rodaments.
 • Neteja I reaïllament de la tapa posterior.
 • Control del desgast de les escombretes, i canvi si fos necessari.
 • Reglatge de l’alçada del portaescombretes i calatge lineal neutre.
 • Revisió elèctrica i control de la dinamo tacomètrica.
 • Ajust del fre, control del parell.
 • Control dimensional de l’eix.
 • En el cas de portar ventilació: verificació, desmuntatge, neteja, reaïllament, assecat, canvi de rodaments, muntatge i proves.
 • Muntatge del conjunt, proves, presa de dades i control final.
Motors Brushless
 • Neteja, reaïllament, assecat de l’estàtor.
 • Prova de l’estat del bobinat en surge-test.
 • Ajust del fre, control de parell.
 • Verificació i ajust de la realimentació: RLG, resolver, RLG, encoder, tacòmetre.
 • Ajust de l’encoder.
 • Control del xaveter del rotor.
 • Control de les connexions de potència i senyals.
 • Control dimensional d’eix i brida.
 • En el cas de portar ventilació: verificació, desmuntatge, neteja, reaïllament, assecat, canvi de rodaments, muntatge i proves.
 • Muntatge del motor, proves en banc de proves, amb regulador i control numèric.
 • Presa de dades i control final.