Servei de reparació de motors

Totes les operacions enumerades sota aquestes línees no es fan sistemàticament, sino que es porten a terme segons els problemes detectats al motor.

CastelOmega es farà carrec de la garantia si hi hagués alguna averia posterior.

 

Sistemàticament:

 • Verificació completa
 • Diagnòstic inicial amb presa de dades
 • Desmuntatge complet
 • Neteja de tots els elements
 • Control de tots els elements

Especificacions detallades sobre el sistema de reparació:

 • Induit i rotor d’imants
  Reaïllament, assecat, rebobinat, canvi del col·lector, tornejat, fressat, ranurat del col·lector, equilibrat i canvi de rodaments.
 • Estator bobinat, estator d’imants i induit
  Control, neteja, reaïllament, rebobinat dels pols auxiliars, pols de compensació, bobines en sèrie, envernissat.
 • Escut posterior
  Neteja, reaïllament, mecanització, canvi de portaescombretes, ajust de les escombretes, reglatge de l’alçada del portaescombretes i del neutre.
 • Pols magnètics
  Magnetització i reparació de pols magnètics, reaïllament del circuit elèctric d’imantació, …
 • Dinamo tacomètrica
  Control, revisió i reparació del circuit elèctric, substitució, control del cablejat, remagnetització dels pols i reparació mecànica.
 • Fre
  Control, reglatge, ajust, substitució i reparació elèctrica i mecànica.
 • Emisor de senyals: encoder, resolver P3
  Control, ajust, reacondicionament, substitució i reparació del cablejat.
 • Connexions
  Reparació o substitució.
 • Eix
  Control dimensional, reparació mecànica anterior i posterior, mecanització per proyecció de metal en fusió, refer xaveta, mecanització del seient de rodaments davanter i posterior, fabricació d’eix nou i equilibrat del rotor
 • Ventilació forçada
  Verificació, desmuntatge, neteja, reaïllament, assecat, bobinatge estator, canvi de rodaments, control de connexions, muntatge i proves.