Servei de manteniment de motors elèctrics en màquina-eina

Oferim servei de manteniment predictiu en motors per màquina-eina.

Aquest contracte inclou:

  • Neteja, reaïllament i assecat del motor
  • Ajustos mecànics i elèctrics
  • Canvi de rodaments
  • Test final

Els serveis contractats inclouen: d’1 a 5 motors més el capçal. Els preus no inclouen: emissors posicionadors (encoder, resolver, dinamo tacomètrica), connectors, parts mecàniques, reposició d’elements desgastats pel seu ús normal.

El temps d’entrega és de 5 a 6 dies a partir del dia de recepció. En cas de detecció d’avaria s’informarà al client del termini més curt.