Grupo Castel col·labora amb l’escola de pàdel x3 de Girona facilitant la seva labor en la formación dels joves en la pràctica d’aquest esport, col·laborant en el creixement esportiu i personal dels nens que el practiquen.

grupo_castel_patrocinador_padel_x3_girona