Avís legal i Política de Privacitat

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuació es recullen les condicions generals que regeixen l’accés i us del web www.castelomega.com (en endevant el lloc web) de la que és titular CastelOmega S.L.U. (en endevant el prestador) amb domicili social Torrent de l’Estadella, 20 08030 Barcelona, amb NIF-62120795.

Ús del lloc web
L’accés i us d’aquest lloc web implica l’expressa i plena acceptació de totes i cadascuna de les disposicions aquí incloses en la present nota legal, així com qualsevol altra disposició legal fora d’aplicació. Roguem que llegeixi amb atenció i es comprometi al seu rigurós compliment. En cas de no estar d’acord amb el seu contingut abstingui’s de fer ús del lloc web. L’usuari es compromet a fer un ús adient del lloc web, dels seus continguts i dels seus serveis. Aquesta obligació suposa no utilitzar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que resulti d’aplicació, ni a utilitzar-los per activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic. Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuita, tot i que el prestador es reserva el dreta a limitar l’accés a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades previ a l’accés.

Continguts del lloc web i enllaços
Els continguts d’aquest lloc web tenen com a finalitat informar sobre els productes i serveis del prestador. El prestador no es fa responsable del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix a ells o els utilitza. Queda prohibit l’ús dels continguts del lloc web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del prestador, ni remetre publicitat o informació utilitzant per a això els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuita o no. El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuará a més aturades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador. El prestador no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda als llocs web de tercers als que es pugui accedir per enllaços des d’aquest lloc web. Així com l’existència de llocs enllaçats, és a dir, accessos a altres llocs o portals d’internet no suposa l’existència d’acords, recomanació, promoció o identificació del prestador ni conformitat amb les manifestacions, continguts o serveis enllaçats. L’usuari del lloc web únicament podrà realitzar un ús provat, personal o professional dels continguts d’aquest. Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web o algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Queden prohibits els actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del prestador.

Empresa
Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei. El prestador no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Condicions particulars
L’ús de determinats serveis i continguts oferts pel prestador a través del lloc web es poden regir per condicions particulars pròpues les quals poden completar i/o modificar la present nota legal.

Actualització i modificacions del lloc web
El prestador es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, així com la configuració o la presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics
El prestador no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors als equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, així com dels danys que puguin ocasionar terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del prestador. També s’exonera de tota responsabilitat front a possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeix de fonts alienes a nosaltres.

Google Analytics
Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. una companyía de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, que són fitxers de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.) La informació que genera la cookie sobre l’ús del lloc web (incloent la seva direcció IP) serà directament trasmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utiltizarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús del nostre lloc web, Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de que disposi Google. Google no podrà trasmetre aquesta informació a tercers quan així ho requeregui la legislació, o quant dits tercers processin la informació per compte de Google. Vostè pot refusar el tractament de dades o informació refusant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant, de fer-ho, limitarà la plena funcionabilitat del lloc web. A l’utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i pels fins aquí indicats.

Ús de cookies
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina. Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utiltizades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i despareixen al terminar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utiltizaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduits per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada inmediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals
El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y altra normativa vigent en cada moment i vela per garantitzar un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. En el marc de les seves activitats, el prestador disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per l’enviament de comunicacions per correu electrònic i enviar missatges a través del formulari de contacte. L’usuari mitjançant els actes de cumplimentació del formulari de contacte estarà donant el seu consentiment al tractament dels personals proporcionats segons el que queda disposat a l’ article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets als termes disposats per l’article 5 de a LOPD. Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web actuant com a responsable del fitxer el prestador. De la mateixa manera, excepte si l’usuari manifestés expressament el contrari, es podran utiltizar les seves dades personals per mantenir-lo informat de notícies i novetats relacionades amb els nostres serveis. Li garantitzem que sota cap concepte aquestes dades seran compartides o cedides a tercers i l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la recollida de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte del lloc web.

Propietat intel·lectual i ús dels continguts
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. El prestador otorga a l’usuàri una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes del qual es poden consultar en aquest enllaç. Qualsevol ús no autoritzat previament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguèssin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controversia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i previa per part dels mateixos. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté al lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció
Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts.